ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κου ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
22/11/2011

Normal
0

1)   
Το
μάθημα «Τουρκική Γλώσσα Ι» θα διδάσκεται εφεξής κάθε Πέμπτη, 14:00-16:00 (κτήριο
Καλυψώ).

2)    Θα διεξαχθεί
συμπληρωματικό μάθημα «Ιστορία Τουρκικής Λογοτεχνίας» την Παρασκευή 25/11/2011,
12:00-14:00 (κτήριο Καλυψώ)

3)    Θα διεξαχθεί
συμπληρωματικό μάθημα «Τουρκία: Χώρα και Πολιτισμός Ι» την Παρασκευή
25/11/2011, 14:00-16:00 (κτήριο Καλυψώ)