Τεχνική Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι

DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΤΜ1505-1Θ
DFLTI-Punkte: 
2.00
ECTS-Punkte: 
3.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Σκοπός του μαθήματος είναι η σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με τη μετάφραση κειμένων ειδικών γλωσσών. Προσεγγίζονται κείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακολογίας, Βιογενετικής, Χημείας, Μηχανολογίας, περιβαλλοντικών θεμάτων και κείμενα της ΕΕ γενικότερα, αλλά και ειδικότερα, καθώς αυτά χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη γλώσσα και ύφος. Στην αρχή επιλέγονται κείμενα μικρότερου βαθμού δυσκολίας τα οποία εισαγάγουν στη μεθοδολογία της ορολογίας αλλά και στο ίδιο το αντικείμενο των προς μετάφραση κειμένων. Στα επόμενα εξάμηνα επιλέγονται πιο εξειδικευμένα επιστημονικά κείμενα. Κάθε εξάμηνο εκπονούνται μικρής έκτασης γλωσσάρια τα οποία αποτελούν προϊόν αποδελτίωσης των μεταφρασμένων/ελεγμένων/επαληθευμένων/τεκμηριωμένων κειμένων.

Literatur: 
-