Μετάφραση Ελληνικά-Γαλλικά ΙΙ

Kode: 
C4027
DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΜΕ3502Ε
DFLTI-Punkte: 
2.00
ECTS-Punkte: 
3.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
1
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 

Το μάθημα βασίζεται σε θέματα τα οποία στην αρχή παρουσιάζουν μικρή δυσκολία ως προς την ορολογία και αργότερα βασίζονται σε δυσκολότερα θέματα γενικής επικαιρότητας. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται ως εξής: το θέμα δίδεται στους φοιτητές και αφού αναλυθεί από αυτούς, στο επόμενο μάθημα συζητούν τη μετάφραση που έχουν ήδη προετοιμάσει και μετά την επισήμανση των λαθών τους, δίδεται ως λύση το τελικό κείμενο μεταφρασμένο.

Literatur: 
Guidère, M. (2008), Introduction à la traductologie, Bruxelles : De Boeck. Ballard, M. (2006), Qu’est-ce que la traductologie?, Arras: Artois Presses Université.